Thanachert Fund
ครบเครื่อง เรื่องลงทุน

  บลจ.ธนชาต สร้างสรรค์สื่อเพื่อการลงทุนผ่านทางภาพยนตร์โดยเผยแพร่ผ่านสื่อทีวีสาธารณะหรือเคเบิ้ลทีวี และระบบเครือข่ายทีวีของสาขาธนาคารธนชาต โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ดังนี้  
รู้ก่อนรวยกว่า (TNN 24)
Description
Date
Type
วิเคราะห์สถานการณ์ "บลจ.ธนชาต แนะนำ T-MixedIncome7 เพิ่มทางเลือกการลงทุน" จากรายการ "รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
28-05-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "บลจ.ธนชาต วิเคราะห์หุ้นไทยปรับฐาน แนะนำกองทุน T-Challenge24" จากรายการ "รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
21-05-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "ธนชาต แนะเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น ลงทุนตราสารหนี้อย่างไรไม่ให้ขาดทุน" จากรายการ "รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
14-05-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "แนะนำกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ T-LowBeta" จากรายการ "รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
7-05-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "ธนชาตส่งกองทริกเกอร์หุ้นจีน T-CHChallenge#1" จากรายการ " รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
30-04-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "บลจ.ธนชาต แนะกลยุทธ์วิธีเลือกหุ้นขนาดกลาง และเล็กรับผลตอบแทนสูง" จากรายการ " รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
23-04-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "มองเศรษฐกิจปัจจัยการลงทุนไทยและตปท.จากนักลงทุนสถาบันกับธนชาต (ต่อ)" จากรายการ " รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
16-04-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ "มองเศรษฐกิจปัจจัยการลงทุนไทยและต่างประเทศ จากนักลงทุนสถาบันกับธนชาต" จากรายการ " รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
9-04-2558
วิเคราะห์สถานการณ์ "ธนชาตชวนแบ่งพอร์ตลงกองทุนผสม T-MixedIncome4 ช่วงดอกเบี้ยต่ำ" จากรายการ " รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
2-04-2558
 
วิเคราะห์สถานการณ์ บลจ.ธนชาตชวนแบ่งพอร์ตลงกองทุนผสม T-MixedIncome3 ช่วงดอกเบี้ยต่ำจากรายการ " รู้ก่อนรวยกว่า " (คลิก)
26-03-2558
คลิกเพื่อรับชมรายการ รู้ก่อนรวยกว่า หน้าถัดไป
 
 คลิกเพื่อรับชมรายการ รู้ก่อนรวยกว่า ย้อนหลัง

Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ