ไทย : Eng
 
++++ คลิกอ่าน ++++ ::: 3/12/2557 >> ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ของกองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 19 ::: 25/11/2557 >> ประกาศ เรื่อง ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2YR1 ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ::: 20/11/2557 >> ประกาศ วันหยุดพิเศษ 2 มกราคม 2558 หยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกกองทุน อ่านต่อ...
  
  / ปฏิทินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ  / คลิกเพิ่มเติม >> 

คล่องตัว คล้ายเงินฝาก

ถ้าท่านเป็นคนมีเงินเหลือ เงินเก็บ เงินไม่มีที่ไป บลจ.ธนชาตขอแนะนำ

ลงทุนทองคำแท่งมาตรฐานสากล

ด้วยเงินเพียง 1,000 บาท ก็ซื้อทองคำได้, ถอนได้เงินเร็ว

ลงทุนสั้นๆ ทุก 3 เดือน/ 6 เดือน

ลงทุนได้ทั้งปี ที่ บลจ.ธนชาต

ได้เวลาลงทุนเพื่อรับโอกาส

ลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เพื่อรอรับโอกาสเก็บเกี่ยวผลตอบแทน

 

บริการซื้อ-ขาย กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
    i-Mutual  (กองทุนรวม)
        เข้าใช้บริการ
        ลงทะเบียนใช้บริการครั้งแรก
    i-PVD (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
    i-PVF (กองทุนส่วนบุคคล)
 
คลิกฟังมุมมองการลงทุนกองทุนรวม โดยคุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คำเตือน  |  แผนผังเว็ป  | แบบฟอร์ม | สมัครงาน | วางแผนการลงทุน |  เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง  |   ขอบเขตความรับผิดชอบ
   
Copyright @ 2013 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1024 x 768