กลับสู่หน้าแรก
 
คลิกอ่าน : บลจ.ธนชาต เล็งส่ง LTF ดันเอยูเอ็มปีนี้เข้าเป้า 2 แสนล้าน (นสพ.ข่าวหุ้น )
คลิกอ่าน : ธนชาต ปักหมุด AUM โต 20% ชูหุ้น Low Beta ตอบโจทย์ (นสพ.ทันหุ้น )
คลิกอ่าน : ธนชาต ตั้งเป้า AUM โต 20% มั่นใจสิ้นปีแตะระดับ 2 แสนล้าน (นสพ.แนวหน้า)
คลิกอ่าน : ธนชาต ตั้งเป้า AUM 2 แสนล้าน แนะลุยกองผันผวนต่ำ-จับตาเฟตปลายปี (นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360ํ)
  คำเตือน
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือการลงทุน LTF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2126-8399  กด 0 www.thanachartfund.com หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  โทร 1770  และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
   
Copyright @ 2016 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.